Tag: правна помош


Споделување на најдобрите практики на обезбедување на правна помош во кривични постапки

Споделување на најдобрите практики на обезбедување на правна помош во кривични постапки

Идентификување на елементи од практиката на државите членки на Советот на Европа, кои што можат да бидат корисни за властите во Северна Македонија во реформирањето на системот на правна помош во кривични постапки, беше во фокусот на онлајн тркалезната маса (вебинар) за споделување на најдобрите практики на обезбедување на правна помош во кривични постапки. Овој онлајн настан беше организиран во Скопје на 20 ноември 2020, со засегнати страни, правни професионалци и меѓународни практичари. Учесниците имаа можност да дискутираат различни аспекти на обезбедувањето правна помош во кривичните постапки, како што се: корисници на правна......


Кон ефикасна обработка на апликациите за бесплатна правна помош: Обука на претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда

Претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда на Северна Македонија беа обучени за практична секојдневна употреба...