Новости


Формирано ново Координативно тело за бесплатна правна помош во Штип

Формирано ново Координативно тело за бесплатна правна помош во Штип

Ново Локално координативно тело (ЛКТ) за поддршка на спроведувањето на Законот за бесплатна правна помош беше формирано во Штип за да се координира работата на сите локални чинители вклучени во услугите за бесплатна правна помош. Со поддршка на заедничката програма на ЕУ и на Советот на Европа, проектот за “Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија”, на првиот состанок на ова тело се собраа претставници од подрачното одделение на Министерството за правда во Штип, граѓански организации и правни клиники овластени да даваат бесплатна правна помош, како и претставници......


Кон ефикасна обработка на апликациите за бесплатна правна помош: Обука на претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда

Претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда на Северна Македонија беа обучени за практична секојдневна употреба...