Avatar for Уредник
Уредник

Кон ефикасна обработка на апликациите за бесплатна правна помош: Обука на претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда
Новости

Кон ефикасна обработка на апликациите за бесплатна правна помош: Обука на претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда

Претставници на регионалните канцеларии на Министерството за правда на Северна Македонија беа обучени за практична секојдневна употреба...