Контакт

Локација и контакт информации

Телефон:

E-meil: info@pravnapomos.mk

Адреса: Димитрие Чуповски 9,1000 Скопје Република Северна Македонија

Подрачни одделенија: Листа на подрачни одделенија на Министерството за правда, адреси, одговорни лица и мобилни телефонски броеви.