Новости


Националното и локалното координативно тело за бесплатна правна помош во Северна Македонија дискутираа со клучните актери и засегнати страни за клучните предизвици поврзани со имплементацијата на правната рамка

Националното и локалното координативно тело за бесплатна правна помош во Северна Македонија дискутираа со клучните актери и засегнати страни за клучните предизвици поврзани со имплементацијата на правната рамка

Седмиот состанок на Националното координативно тело за спроведување на Законот за бесплатна правна помош во Северна Македонија се одржа на 5 ноември, со цел да се дискутираат важни прашања во однос на поефективно спроведување на Законот за бесплатна правна помош во Северна Македонија....